https://www.heikehamann.de/files/gimgs/110_skeleton-a-heikehamann.jpg
https://www.heikehamann.de/files/gimgs/110_skeleton-e--heikehamann.jpg
https://www.heikehamann.de/files/gimgs/110_skeleton-b-heikehamann.jpg
https://www.heikehamann.de/files/gimgs/110_skeleton-c-heikehamann.jpg
https://www.heikehamann.de/files/gimgs/110_skeleton-f-heikehamann.jpg
SKELETON SUITS, painting, acryl, synthetics, 2013